See English Version

انتشار فرمت نگارش و ارائه مقالات


فرمت نگارش و ارائه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی - که 20 آبان ماه 1403در شهر کلن، آلمان برگزار خواهد شد انتشار یافت.پژوهشگران گرامی میتوانند از منوی مقالات و همچنین از منوی دانلود فایل های مرتبط فرمت های ذکر شده را دانلود و مقالات خود را طبق فرمت ارائه دهند.